Priessnitzovo kulturní dědictví

Priessnitzovo kulturní dědictví

Kulturněhistorickou hodnotu Priessnitzova odkazu potvrdil jeho zápis na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Priessnitzův odkaz se na tento prestižní seznam dostal jako první reprezentant nehmotného dědictví Olomouckého kraje.

„Vodoléčba, lázeňství, Jeseníky a Vincenz Priessnitz jsou navzájem propojené pojmy již bezmála 200 let. Olomoucký kraj se k těmto tradicím hlásí a váží si odkazu svých velkých rodáků,“ uvedl hejtman Jiří Rozbořil.

Nominaci na zápis tradičních léčebných procedur a odkazu Vincenze Priessnitze do Seznamu předložila Národnímu ústavu lidové kultury ve Strážnici Společnost Vincenze Priessnitze z Jeseníku za podpory Olomouckého kraje v únoru 2014. V červnu ji Společnost prezentovala na Ministerstvu kultury ČR. Národní rada pro tradiční lidovou kulturu společně s posuzovateli z řad historiků a etnologů předala své hodnocení návrhu ministerstvu kultury. Ministr kultury Daniel Herman na jeho základě 19. 12. 2014 schválil zápis Tradičních léčebných procedur a odkaz Vincenze Priessnitze na Seznam. Tímto aktem je oficiálně deklarována kulturněhistorická hodnota Priessnitzova odkazu.

„Priessnitzovo jméno a přínos jsou známy především odborné medicinské veřejnosti, laické veřejnosti tolik známy nejsou. Ze zápisu proto máme velkou radost a věříme, že pomůže nejen v popularizaci jeho opravdu nadčasového léčitelství, ale také bude přínosem pro vnímání Jesenicka jako zajímavého regionu s jedinečnou tradicí,“ s radostí doplňuje MUDr. Jaroslav Novotný, předseda Společnosti a dodává: „Vždyť v lázních na Gräfenberku se léčila a setkávala politická i kulturní elita tehdejší Evropy i zámoří. A už za Priessnitzova života vzniklo na 200 publikací o jeho léčebných metodách. Priessnitz je opravdu nejen lékařský, ale i kulturní fenomén.“

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky byl zřízen tehdejším ministrem kultury v roce 2008. Jeho hlavním cílem je ochrana, zachování, rozvoj a podpora nemateriálního dědictví na území Čech, Moravy a Slezska. V současné době je na Seznamu zapsáno celkem 28 položek. Tradiční léčebné procedury a odkaz Vincenze Priessnitze má pořadové číslo jedenáct.